Download A course in spoken Tamazight by Ernest T. Abdel-Massih. PDF

/t/ tf ,+ J+ (assirnilatlon to foltowtng /t/) samhi , Excuse me.

3. A. Revlew Conversatlons husa- s :alamuc lik:um aclie lik:ums :alam c lihusa- maE iga thal ? }i- c husa- li- e husa- . labas lhmdul:ah . maE 1ga thal ? labas nhmdirb:l . mani lwaEun id: labas labas ahusa adflfg isal lxlr vak: Iabas Yunrn kul : ? labas ahusa . lihusa- iwa 1:aYhn:ik: c11- tamanil:ah . e hmldan- mismnF muha- muha we1:a hrnldan- rnufra- tgid amuha zy ayt ry:as mat:a yyrm ? ayt sidl buwmusa fadma- mismn:m cida- ciSa fadma- Ifrat ylemrn:m clda' eHrln fadma115afadma- istiwld 2 y: ih is yurn 5a I:waiun 1 y:ih r yuri si Y5ir:an mazy tgid 7 zy ayt ihya mat:a yyrn ?

Download PDF sample

Rated 4.82 of 5 – based on 9 votes